ПЍЙВИК

ПЍЙВИК м. Общо название на няколко вида дребни, обикн. прелетни птици, които живеят в мочурливи ливади и край бреговете на реки, блата и езера; водобегач, клюкавец, пийвица. Tringa totanus. Малък червеноног водобегач, червенокрак пийвик, клюкавец. ЧК II, 107.

Списък на думите по буква