ПЍКАМ

ПЍКАМ1, ‑аш, несв., непрех. Диал. Пикая. Пикни, тресни, бабо, снаа че ти станем, / сина че ти земем, риза че ти перем, / .., / куде свиня пика. Нар. пес., СбВСтТ, 1019. От девет села (или мали) момите за тебе накриво пикат. СбНУ ХХV, 33.

ПЍКАМ

ПЍКАМ2, ‑аш, несв., прех. Диал. Вкарвам, втиквам, въвирам, пъхам, напъхвам2. Откоа видел сиромайо, оти озади не може нищо да стори, му застана оспреди и почнал со стапчето да го пика во шопурката [на чешмата], за да раздупи внатре и да тече поеке вода. СбНУ ХV, 105. пикам се страд.

ПЍКАМ СЕ несв., непрех. Диал. Въвирам се, навирам се някъде или в нещо; пъхам се.

ПЍКАМ

ПЍКАМ3, ‑аш, несв., непрех. Диал. 1. За птица — издавам звук пию-пию; пиюкам, писукам, пищя.

2. За човек — издавам много слаб, тих глас, вик. Да не си пикнал, че мисли...! Н. Геров, РБЯ IV, 30.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква