ПИКА̀П

ПИКА̀П м. Рядко. 1. Полулека закрита или открита кола с вход от задната страна за превозване на стоки, багаж и по-рядко на пътници; камионетка. Веднъж на едно четене преди години прочутият романист Немирников си купи каца и тя почти месец седя на стълбището в читалището, докато творецът пристигне с пикап да си я прибере. Ч. Шинов, БС, 42. — Ще ти дам на разположение и личния си пикап, тия дни не ми трябва. Ал. Томов, П, 13. Той е шофьор на пикап и вади хубави пари. Н. Хайтов, ДР, 193.

2. Техн. Приспособление към комбайн за събиране на ожънатото жито и предаването му в барабана за овършаване; класоберка (РЧД, 1982).

— От англ. pick up 'вдигам' през рус. пикап.

Списък на думите по буква