ПИКЕТА̀Ж

ПИКЕТА̀Ж м. Геодез. Избиране на точки в местност при нивелация и поставяне на номерирани колчета — пикети за означаването им. Полагането на трасето върху терена .. се извършва чрез предварителен пикетаж. В. Фильов и др., ХК, 25. В профила [надлъжния профил] са дадени още геоложките профили по оста на пътя с означение характера, нивото и дебелината на почвените пластове, както и нивото на почвените води; .. пикетажът (номерата на колчетата и разстоянията между тях) и километражът и др. Л. Манчев, П I, 66.

— Фр. piquetage.

Списък на думите по буква