ПИКЍРАЩ

ПИКЍРАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от пикирам1 като прил. Обикн. в съчет.: Пикиращ бомбардировач; пикиращ изтребител. Воен. Летящ самолет със силно наклонена или отвесна към земната повърхност траектория на по̀лета. Този малък град бе бомбардиран в продължение на 8 часа от "свръхлетящи крепости", пикиращи бомбардировачи и изтребители. РД, 1950, бр. 228, 4. За съжаление .. с помощта на пикиращи самолети то [състоянието на безтегловност] може да се реализира само за кратко време 30-40 s. Физ. VIII кл, 1980, 96.

Списък на думите по буква