ПЍКНА

ПЍКНА1. Вж. пиквам1 и пикнувам1.

ПЍКНА

ПЍКНА2. Вж. пиквам2 и пикнувам2.

ПЍКНА

ПЍКНА3. Вж. пиквам3.

Списък на думите по буква