ПИКО

ПИКО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: една милиардна част от основната мерна единица (1012), напр.: пикосекунда, пикограм, пикофарад и др.

— От ит. piccolo 'малък'.

ПИКО̀

ПИКО̀ ср. Спец. 1. Вид шев за подръбване на тъкани или облекло.

2. Вид шевна машина за извършване на този вид работа.

— От фр. picot 'зъбче'.

ПЍКО

ПЍКО, мн. няма, ср. Диал. Игра с камъчета върху специално начертана фигура с форма на три вписани един в друг квадрата, пресечени в средата от кръст; бабка2. Те замениха чилика, топката, пикото, пумпала

с игра на талим сред улиците. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 87.

Списък на думите по буква