ПИКОЧНО

ПИКОЧНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до пикочен, напр.: пикочнокаменен, пикочнокиселинен, пикочномехурен и др.

Списък на думите по буква