ПИКОЧО

ПИКОЧО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до пикоч, пикня, напр.: пикочогонен, пикочообразуване, пикочоотделяне, пикочополов, пикочопроводен и др.

Списък на думите по буква