ПИКОЧООБРАЗУ̀ВАНЕ

ПИКОЧООБРАЗУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Мед. Физиологично свойство на бъбреците да образуват пикоч, урина.

Списък на думите по буква