ПИКТОГРА̀МА

ПИКТОГРА̀МА ж. Езикозн. Писмен белег на предмет във вид на рисунка, служеща като символ за означаване на определено понятие в пиктографското писмо. Кога с пиктограми, кога с букви надписите са имали свои периоди на разцвет и упадък. Диал., 1990, бр. 28, 12.

— От лат. pictus 'рисуван' + -грама.

Списък на думите по буква