ПИКТОГРА̀МЕН

ПИКТОГРА̀МЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Езикозн. Който се отнася до пиктограма или е свързан с пиктограма; пиктографен, пиктографски.

— От М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи, 1982.

Списък на думите по буква