ПИКТОГРА̀ФЕН

ПИКТОГРА̀ФЕН, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Езикозн. Който се отнася до пиктография; пиктографски, пиктографически.

— От Речник на чуждите думи, 1982.

Списък на думите по буква