ПИКТОГРА̀ФСКИ

ПИКТОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет.: Пиктографска писменост (пиктографско писмо). Езикозн. Вид древно писмо, което е използувало пиктограми; пиктография. Пиктографска писменост. Вторият фазис на писмеността, когато рисунката на даден предмет се прави така, че тя при пръв поглед още разказва своята собствена история. Рисунката, която служи за зрителна памет, изразява известна представа за самите неща. Ст. Кутинчев, ПК, 16.

Списък на думите по буква