ПЍКША

ПЍКША ж. Зоол. Голяма риба от сем. трескови, която обитава северната част на Атлантическия океан и Баренцово море и има промишлено значение. Melanogrammus aeglefinus. Многобройните незамръзващи заливи и плитките крайбрежия служат за места за размножаване и угояване на треска, пикша (особен вид треска), сайда, селда .., калкан и други риби. Св. Кюпрюбашиев, И, 58. Плавателният мехур може да издава звукове, ако е снабден със самостоятелни напречнонабраздени мускули.. Такива са.. редица трескови риби, например хек .., пикша. С. Влахов, ЖЗМ (превод), 48.

— Рус. пикша.

Списък на думите по буква