ПИКЬО̀Р

ПИКЬО̀Р м. Геодез. 1. Работник, специалист по очертаване трасета на пътища, железопътни коловози и др. Шосето пред мен се спускаше в една разлата падинка, като криволичеше капризно с десетина завоя — навремето окръжният пикьор беше го чертал, накъдето му скимне. Н. Тихолов, ДКД, 59. Някои питаха дали не е най-добре да се повика бащата, но селяните от хармана казаха, че бащата е пикьор на главния път №3 и че не е в селото, а и кой знае къде може да бъде намерен. Й. Радичков, ГП, 30. Най-много инженерът държал на геометрията. Пък и тя ще му трябва, когато го назначат — пикьор.. и да се настани в някой кантон. Г. Караславов, Избр. съч. I, 103.

2. Служител, който контролира, надзирава работата при пътното строителство и се грижи за поддържането и изправността на пътните съоръжения. В днешния брой на "Работнически вестник" читателите ще прочетат едно окръжно до пикьорите по поддържането на I-ва секция от секционния инженер, който им заповядва от 1 того да намалят надницата на работниците с 20 ст. Г. Георгиев, Избр. пр, 221. Независимо от 16-18 часовата работа, те [ж.п. работниците] били подложени и на терзания от разните надзиратели пикьори, секционни инженери. БД, 1909, бр. 7, 3.

3. Специалист, който измерва и очертава граници на землища. Можеше да измерва всяко парче земя, без да викат някой техник или пикьор при делбата на двама братя. К. Григоров, ТГ, 22.

— Фр. piqueur.

Списък на думите по буква