ПИЛА̀ВКИ

ПИЛА̀ВКИ, само мн. Диал. Дребни пари.

— Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква