ПИЛЕГО̀РКА

ПИЛЕГО̀РКА ж. Диал. Птица пчелояд; дъждовник2.

— От алб. piligórk. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква