ПИЛЀЕНЕ

ПИЛЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от пилея и от пилея се. — Ето аз [Барутчиев] мразех стария Пиер... Завиждах на енергията му, но презирах разгулния му живот, любовниците му, безумното му пилеене на пари. Д. Димов, Т, 199-200. Сякаш отреагирваха часовете, проведени в строга дисциплина и труд, с часове на анархия и безсмислено пилеене на енергия. Бл. Димитрова, ПКС, 25. Безцелно пилеене на времето. △ Пилеене на средства.

Списък на думите по буква