ПИЛЀМА

ПИЛЀМА ж. Вид черноморска медуза от разреда Discomedusae, снабдена с висок купол и с раздвоени устни пипала. Pilema pulmo, Rhizostoma pulmo. Най-голямата черноморска медуза — пилема — има ширина на камбанката си до 40 см. К, 1963, кн. 4, 15.

Списък на думите по буква