ПИЛЕПА̀ШКА

ПИЛЕПА̀ШКА ж. Диал. Птица стърчиопашка.

— От. Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква