ПИЛЕТА̀РНИК

ПИЛЕТА̀РНИК, мн -ци, след числ. ‑ка, м. Диал. 1. Пилчарник; пилещарник. — Трябва да заколиме пиле! Като отиваш надоле, да ти хванат от пилетарника за наша сметка. Ст. Даскалов, СЛ, 296. Чичото отиде в пилетарника, където майка ѝ на Песка седеше и чуваше пилета. Ст. Даскалов, ЕС, 232.

2. Хранилка за пилета; пилечник.

Списък на думите по буква