ПИЛЕЩА̀РКА

ПИЛЕЩА̀РКА ж. Женско куче пилещар. Залаяха и трите кучета. Гръмливият бас на Мурат звучеше необикновено дълбоко и нетърпеливо.., а Зъмка, която като пилещарка се ползуваше от правото да не стои вързана, тичаше из двора. Ем. Станев, ЯГ, 24.

Списък на думите по буква