ПЍЛИПИЛИ

ПЍЛИ-ПИЛИ и пѝли-пѝли-пѝли междум. Вик за мамене на пилета и на кокошки. Още щом пукнеше пролетта, баба Наца защъпукваше из двора. — Църрр... пили, пили, пили... — прикъткваше заран кокошия свят и му сейваше из полата си шепа зрънца. Ст. Даскалов, СД, 195.

Списък на думите по буква