ПИЛО̀Н

ПИЛО̀Н м. 1. Висок, масивен стълб, на чийто връх, обикн. се поставя, окачва знаме. Тръбата засвири, синът ми се затича към пилона със знамето, а аз потеглих назад — доволен и огорчен едновременно. Др. Асенов, СВ, 87. Общинските метачи разчистиха канавките наоколо и накачиха знамена по високите пилони, които нарочно побиха по периферията на площада. А. Михайлов, ДШ, 34. Луната беше изгряла. Тънкият ѝ сърп висеше над стадиона и недалеч от него ярко гореше червена звезда. .. После се сети, че това е сигнална лампа върху някой от пилоните на осветителната уредба. А. Наковски, БС, 86-87. Но ти не спиш. Но твоите води са вечно будна памет, / която съхранява всичките събития. / Ти помниш първото издигнато на "Пиацета" знаме / и първите пилони в пясъка забити. Е. Багряна, ЗМ, 50.

2. Техн. Отвесен масивен стълб, предназначен за поддържане на арки, мостове, сгради и др. На пътищата придават красота и построените в италиански стил мостове, чиито сводове над долищата се крепят на тънки железобетонни пилони. Г. Белев, КВА, 105. Трябва да бъде приготвено скалното легло на язовирната стена, за да бъдат прекарани релси върху пилоните и свързани подвижните кабелкранове над тясната долина. З. Сребров, Избр. разк., 205. Къщите бяха три, изработени от стъкло или някаква подобна на стъкло материя. И трите бяха вдигнати на няколко метра от земята върху метални пилони. П. Вежинов, СП, 66. Чрез загряване на почвата с пара от подвижни парни котли вкарват железобетонни пилони дълбоко във вечно замръзналите пластове. К, 1970, кн. 7, 1. Построяването на вълноломи струва много скъпо. При това те са недълготрайни. Бетон, железобетон, грамадни блокове с тегло стотици тонове, стоманени пилони. Г. Покровски и др., НГМ (превод), 107.

3. Истор. Обикн. мн. Кули във форма на пресечена пирамида с тесен проход между тях, използван като вход на староегипетски храмове.

4. Нов. Разг. Висок, специално направен стълб, обикн. от дърво, който се използва при еротичен танц в кабаре, бар и под. Бар набира момичета на пилон .. Изберете най-доброто! К 5, 1997.

— Гр. πυλών 'врата', 'кула с врати'.

Списък на думите по буква