ПИЛОТА̀Ж

ПИЛОТА̀Ж м. Управляване на самолет; пилотиране. Вниманието се напряга до крайност, когато във въздуха се появяват военните летци. Струва ти се, че времето забавя вървежа си, когато наблюдаваш пилотажа им. ВН, 1961, бр. 3066, 1. Четвъртокурсниците .. и третокурсниците .. работят над малолитражен самолет акробатичен тип. Той е предназначен за полети до 1 000 м и фигурен пилотаж. НА, 1964, бр. 4740, 2.

◊ Висш пилотаж. 1. Авиац. Изпълнение на сложни летателни фигури със самолет. През 1924 г. Чкалов бил зачислен като старши военен летец в Ленинградската специална изтребителна ескадрила. .. Валери Чкалов усвоил до съвършенство висшия пилотаж. Р. Радулов, ИГ, 55. Дамянов .. летеше превъзходно и мечтаеше за висш пилотаж. С. Северяк, ОНК, 76.

2. Спорт. Вид управляемо движение на летателен апарат.

— Фр. pilotage.

Списък на думите по буква