ПИЛО̀ТЕН

ПИЛО̀ТЕН1, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до пилот1. Пилотни кораби.

ПИЛО̀ТЕН

ПИЛО̀ТЕН2, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се отнася до пилот2.

ПИЛО̀ТЕН

ПИЛО̀ТЕН3, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Нов. Книж. 1. Който се прави преди редовното въвеждане, пускане (обикн. в производството или на пазара) на нова стока, изделие и др., за да се проучи, провери как то се възприема от потребителите, как се продава, какви проблеми поставя, предизвиква. Пилотна емисия на облигации. Пилотни бройки от книга.

2. Който е свързан с такава начална дейност. Пилотен проект. Пилотна програма по езиково обучение.

— От фр. pilot 'прототип на издание'.

Списък на думите по буква