ПИЛО̀ТКА

ПИЛО̀ТКА1 ж. Жена пилот1. Двете пилотки са загинали през декември 1944 г. тук, на същото това място, над което във въздуха се е водил жесток бой с немците. ЖД, 1967, кн. 12, 3. Пилотка на реактивен пътнически самолет.

ПИЛО̀ТКА

ПИЛО̀ТКА2 ж. Вид лятна униформена шапка (кепе), отначало само за пилоти1 (в 1 знач.). Летели, покръжили, / после кротко те [гълъбите] / накацали по рамената / и пилотките / на тримата соколи [пилотите]. О. Орлинов, П, 22.

Списък на думите по буква