ПИЛЧА̀Р

ПИЛЧА̀Р1, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Човек, който отглежда, въди пилета. Мене ми измет дотегна: / ако овчере изпратя, / аз пък телчаре посрещна; / ако говедар изпратя, / аз пък пилчаре посрещна. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 113.

ПИЛЧА̀Р

ПИЛЧА̀Р2, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Ловджийско куче за лов на диви птици.

Списък на думите по буква