ПИЛЧА̀РКА

ПИЛЧА̀РКА ж. Жена пилчар. На лято наша Росана изкара гимназията, взе си дипломата и се самоопредели за пилчарка. Назначихме я в стопанството. Тарас, СГ, 59.

Списък на думите по буква