ПИЛЧА̀РНИК

ПИЛЧА̀РНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Постройка, помещение за отглеждане на пилета в птицеферма, земеделско стопанство. На лято наша Росана изкара гимназията, взе си дипломата и се самоопредели за пилчарка. Назначихме я в стопанството. И нали ми е одрала кожата по характер и инициативи — запретна се образцов пилчарник да прави. Тарас, СГ, 59. Много важно е новоизлюпените пилета да се поставят в подходящи пилчарници с изкуствени майки, където температурата, светлината и особено квадратурата да отговарят на изискванията. Г. Ралчев, ДМЖ, 45.

Списък на думите по буква