ПИЛЮ̀Р

ПИЛЮ̀Р м. Много тънка полупрозрачна хартия за писане, обикн. на машина.

— От фр. pelure 'ципа, кожа на някои плодове, зеленчуци'. — Друга форма: пелю̀р.

Списък на думите по буква