ПЍЛЯ

ПЍЛЯ, ‑иш, мин. св. пѝлих, несв., прех. Остар. и диал. За птица, змия, насекомо и под. — мътя, люпя малки (птичета, змийчета, гъсенички и под.). И фтичката е минина, / и тя си гнездо увила, / и тя си пилци пилила. Нар. пес. СбВСтТ, 426. Йорленце пищи, гуйори [говори] / и си мама си кълняще: / "— Проклета да си, мале ле, / три пъти пилци пилише, / енно ми брачче не отрани". Нар. пес., СбНУ LХVII, 113. От Ивана хаир нема; / Във чамбас му змии пилят. Нар. пес., СбНУ V, 67. пѝля се страд.

ПЍЛЯ СЕ несв., непрех. Диал. За малкото на птица, змия, насекомо и под. — излюпвам се, измътвам се. На четврътий или пятий ден прегледа семето [от буби] да види дали не е зело да ся пили. Кога начнат да излизат гъсеничета из яйцата, не бива да ся носи семето у пазуха. КН, 1873, кн. 6, 13.

ПИЛЯ̀

ПИЛЯ̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, несв., прех. Трия, стържа, заглаждам с пила нещо твърдо, за да стане гладко, без грапавини или за да придобие желаната форма. Всеки един от тези ключове бе отново дело на ръцете му. .. Беше ги пилил .. Пиличката бе изглаждала с любов острите им гънки и причудливи извивки. З. Сребров, Избр. разк., 146-147. Той мина покрай шлосерите, които над пропития с масло тезгях въртяха менгемета и пилеха стоманени късове. Д. Кисьов, Щ, 45. Най-любимото му занимание е да пили увеличителни стъкълца. Често влиза при майсторите на очила и ги разпитва как да си направи увеличителни лещи. Е. Йончева, ЗГ, 16. Обр. — Държите ли много да пътувате на горното легло? — То се знае .. — Да не искате цяла нощ колелата да пилят ушните ми тъпанчета. Тонич, ББК, 75. пиля̀ се страд. При маникюр ноктите се пилят предварително с помощта на специална пиличка.

— Друга (разг.) форма: пѝля.

Списък на думите по буква