ПИМЕЗО̀Н

ПИ-МЕЗО̀Н м. Физ. Нестабилна елементарна частица с кратък живот, която има маса, промеждутъчна между електроните и протоните; пион. Около 99,95 % от материята на атома е концентрирана в атомното ядро. Тайнствената сила, която така здраво свързва ядрената маса, отчасти бе разкрита с откриването на пи-мезоните. Л. Томов и др., СВВМ, 221. Времето на живот на някои елементарни частици е нищожно спрямо нашите мащаби за време. Така времето на живот на пи-мезона е 108 секунди. ВН, 1958, бр. 2133, 4.

— От гр. μέςος 'среден, промеждутъчен'.

Списък на думите по буква