ПИНАКОТЀКА

ПИНАКОТЀКА ж. Книж. Художествена галерия; музей.

— От гр. πίναξ 'картина' + 2ήκη 'хранилище, вместилище'.

Списък на думите по буква