ПЍНКАМ

ПЍНКАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Размотавам се, пипкам се, туткам се, пинкавя се. — Изтъпанчи се един божи ден на съседния щанд — ще продава! Среднистче — кльощаво .. Да се пинкаш четири години в гимназията и да не можеш да се пъхнеш след това в някоя по-сенчеста служба. Защо си се трепало тогаз? Сп. Йончев, С, 12. Пинка са. — (Напъва се без сила.). П. Р. Славейков, БП II, 48.

— Друга (диал.) форма: пѐнкам се.

Списък на думите по буква