ПИНСЀТКА

ПИНСЀТКА ж. Умал. от пинсета. Или пък да бъде извънредно мъничка, една микро-ръка — за да създава механизми от частици, които се изплъзват от най-фината пинсетка? К, 1963, кн. 4, 19.

— Друга форма: пинцѐтка.

Списък на думите по буква