ПИНЦЀТИ

ПИНЦЀТИ само мн. Пинцета. Сетне измъкна от един шкаф памук, марля, пинцети, шишенца и започна да бърше кръвта, и да опипва раната. Г. Караславов, ОХ III, 454. За правилното събиране на растенията са необходими редица съоръжения. При ботанически екскурзии участниците трябва да имат лупи, пинцети. М. Воденичаров и др., ЕБ, 11. В аптеките се употребяват теглилки, които са поставени в специална кутия. В нея има малки щипки (пинцети) за вземане на отделните теглилки и поставянето им върху блюдото на везните. Физ. VI кл, 18.

Списък на думите по буква