ПИНЬО̀Н

ПИНЬО̀Н м. Техн. По-малкото от две зъбчати колелета на една верига или всяко от двете зъбчати колелета на едно верижно предаване (трансмисия), чиито зъбци влизат между зъбците на другото съответно колело, на което предават или от което приемат движението. Малкото верижно колело е захванато към изходящия вал на скоростната кутия и се върти заедно с него. Както в мотоциклета "Балкан", така и в почти всички останали мотоциклети пиньонът е скрит в кухината под десния капак на двигателя. Гр. Тимчев и др., УВА, 147.

На двата края на трансмисионния вал са закрепени зъбни пиньони, които са зацепени със зъбните колела на водещите колела. Р. Ранков и др., М, 191.

— Фр. pignon.

Списък на думите по буква