ПЍО

ПЍО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който е предизвикан от гной, от гноене, свързан е с гноене, напр.: пиодермит, пионефрит, пиорея и др.

2. Който образува, предизвиква гной, гноене, напр.: пиогенен, пиококи и др.

— От гр. πύον 'гной'.

Списък на думите по буква