ПИОКО̀КИ

ПИОКО̀КИ само мн. Мед. Гноеродни бактерии — коки, обикн. стафилококи и стрептококи. В тесен смисъл на думата обаче тук се отнасят заболяванията на кожата, причинени от т. нар. гноеродни бактерии — пиококи, предимно стафилококи и стрептококи. Ил. Петков и др., КВБ, 61.

Списък на думите по буква