ПИОНЀРСКИ

ПИОНЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до пионер (в 1 и 2 знач.). Пионерският път — младият учител да буди музикално съзнание и учи малките българчета на музикално изкуство — не бил гладък. Ст. Грудев, ББ, 13. Филмът не е надскочил с много времето на пионерския период и стои далеч от нашите възможности в киноизкуството. НК, 1958, бр. 2, 6.

2. Остар. Който се отнася до пионер (във 2 знач.). С Елин Пелин ние често пътувахме. Ходехме по селата, по читалищните салони, по летовищата и пионерските лагери. А. Каралийчев, С, 214. Малкият площад пред театъра беше изпълнен с млад, подвижен и весел народ. Пионерските отряди идваха с песни и както бяха строени, влизаха в театъра. Л. Галина, Л, 36. И в същия миг усети сребърния отблясък на пионерската тръба. Тя висеше на стената в красивия кът на знамето. Цв. Ангелов, ЧД, 17. Пионерски сбор.

3. Остар. Воен. Който е съставен от пионери (в 3 знач.) или е предназначен за пионери (в 3 знач.); пионерен. На мнение съм унтерофицерите от пионерския полк да се разстрелят до един, а войниците на 50 един. В. Геновска, СГ, 529. На разсъмване картечни отделения заеха позиции западно от града, а към обед на шосето за Средногорските бани бяха изведени в пълно бойно въоръжение целият пехотен полк, три отделения от артилерийския полк, свързочната и пионерската рота. Д. Ангелов, ЖС, 694. В затвора ни задържаха в продължение на четири дни. А после — пет дни в пионерските казарми. К. Странджев, ЖБ, 120.

Пионерска връзка. Остар. Триъгълно парче червен копринен плат, което се носи около врата, завързано отпред на възел (като част от униформата на пионерите (във 2 знач.); пионерка, червена връзка. На тротоара бе застанало високо слабичко момиче с две дебели, лъскаво черни плитки отпред и нова алена пионерска връзка върху бялата си блузка. П. Вежинов, СО, 99.

Списък на думите по буква