ПИОНЀРСТВО

ПИОНЀРСТВО, мн. няма, ср. Дейност или поведение на пионер (в 1 знач.). Пионерството на първите полярни изследователи е заразителен пример и за българската експедиция на Южния полюс.

Списък на думите по буква