ПИОНЕФРО̀ЗА

ПИОНЕФРО̀ЗА ж. Мед. Разширение на бъбречното легенче и чашките, изпълнени с гной, при съществуващо затруднение в оттичането на урината, което се наблюдава при камъни в бъбреците, туберкулоза и под.; пионефрит. При пионефроза бъбречното легенче е разширено и изпълнено с гнойна урина вследствие на гнойния процес в бъбрека (..) и настъпилата пречка в оттичането. М. Василев и др., ВБ, 304. Пионефроза наричаме разширението на бъбречното легенче вследствие на насъбралата се в него гной. Л. Митов и др., ВБ, 261.

Списък на думите по буква