ПИОРЀЕН

ПИОРЀЕН, ‑ейна, ‑ейно, мн. ‑ейни. Мед. Прил. от пиорея.

— От М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1982.

Списък на думите по буква