ПЍПЕ

ПЍПЕ1, мн. ‑та, ср. Разг. Ум, разсъдък. — По обедната почивка в склада дойде една гад .. Поиска да го заковем в една каса за яйца, ние сега ще експортираме яйца за Турция.. — Виж го ти какво му измислило пипето! П. Незнакомов, ХР, 20-21. Пипе трябва, за да се влезе между оня избран свят, не е шега работа. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 28. Вярно е, всичко зависи от пипето ти, от мускулите, от амбицията ти. В. Жеков, ТП, 129.

◊ <Да> не ми е изпила чавка (кукувица) пипето; чавка (кукувица) ли ми е изпила пипето. Обикн. в отриц. или въпросит. форма, самост. или със следв. изр. със съюз че, та. Разг. Пренебр. Не съм оглупял, няма да постъпя неразумно (обикн. при възражение). За да се отърве от чадъра Драган беше готов да го върне .., освен това нещо му глождеше душата... — Чавка да не ти е изпила пипето? — сръга го Гошо. Б. Болгар, Б, 263. Дохожда ми / дойде ми (идва ми / иде ми) пипето <в главата>. Обикн. в св. вид. Разг. Пренебр. Ставам по-разумен, преставам да постъпвам необмислено; вразумявам се. Ние сме рекли: фронт на частниците! Изолация, майка им стара, да им дойде пипето в главите. А. Гуляшки, ЗР, 230. Идва ми / иде ми на пипето. Обикн. със следв. изр. със съюз да или че. Разг. Пренебр. Хрумва ми нещо, помислям си нещо, съобразявам нещо. Та не му ли иде нему на пипето, че тая работа е досущ натъкмена и всеки по-отракан човек ще се договеди накъде бие. Б. Обретенов, С, 128. Каквото куко, таквоз и пипе. Разг. Какъвто е едини‑

ят, такъв е и другият. Кой те бие (е бил) през пипето. Със следв. изр. със съюз да. Разг. Пренебр. Не те принуждават насила (казва се на някого, който се кани да направи нещо неуместно, без да е бил принуден, за да се изрази недоволство, неодобрение). Дойде ред да национализират магазина и той трябваше да "обработи" "кожарската" махала. .. Да, ама попадна на едни македонци — цялата фамилия люти и подли и какво търсят в тоя кротък Видин, кой ги е бил през пипето кръчма да отварят. Вл. Зарев, С, 1972, кн. 11, 81. Намерили се <като> куко и пипе. Разг. Намерили се хора с еднакви недостатъци. Не ми стига пипето. Разг. 1. Не зная, не се сещам как да постъпя, как да се справя с нещо. — Бе, хора, та дотам ли не ви стига пипето, кога да ги донесете? Че не знаете ли: те сега — костенурките — мътят втори път? Ст. Чилингиров, ХНН, 214. 2. Само в несв. вид. Глупав съм, мъчно разбирам, възприемам. — Господ знае, кого да избира. Ами, че ако аз бях като тебе, щях да умра гладен, а ти, ако беше като мене, нищо нямаше да направиш: пипето ти не стига. Ст. Чилингиров, ПЖ, 123. Не те питам куко ли си, пипе ли си. Диал. Не се интересувам кой си, какъв си, карам всички наред. — Не си узрял още, Спире! — .. Ти пълниш вече петия десетак,.., а не знаеш, че като заиграе голямата балтия, не те пита куко ли си, пипе ли си! Н. Антонов, ВОМ, 167. Стига ми / стигне ми (сече ми) пипето. Разг. Умен съм, лесно и бързо схващам. Дядо ни Петрашко често думаше: — Вий, дяца, едно ще помните от мене: тоя шарен свят е като голя-ям брашнян чувал. Знаеш ли где и как да го тупаш, все ще пуска. Сече ли ви пипето и от комара лой ще смъкнете. Сп. Йончев, РБ, 60. Сече ѝ пипето на моята Женя, затова се и спогаждаме, но понякога умната жена страшно досажда. Л. Дилов, Т, 110. Няма на тоя свят служба, чичовото, която да не може да се използува и за странични доходи, стига да ти сече пипето. Г. Караславов, Избр. съч. II, 157.

ПЍПЕ

ПЍПЕ2, мн. ‑та, ср. Дет. Птица, птичка, пиленце.

Списък на думите по буква