ПИПЀР

ПИПЀР м. 1. Само ед. Градинско зеленчуково растение, чийто плод е зелена, червена или бяла чушка. Capsicum annuum. В село от Асен Сиромаха по-богат човек няма. Роден е да работи, пък и нюх му дал господ — същински търговец! .. Сади — мерудия, пипер, корнишони. В. Пламенов, ГШ, 24. Отец Матей лекувал ревматизъм с бъзе, задух — с татул. .. Донесъл на околните села и семе за пипер, много вкусен. Зл. Чолакова, БК, 43. Най-напред с отглеждането на пипера се запознали в Испания и Португалия около 1493 година. Сл. Петров, РКХО, 94. Отпадъците от зеленчуците — листата от зелето и цвеклото, стъблата от доматите, пипера и др., се използуват за храна на животните. З, 97.

2. Само ед. Събир. Плодът на това растение — месеста с продълговата форма куха чушка (пиперка), която се използва в сурово състояние, печена, пържена или преработена. А пред градинарската къщичка бяха струпани големи камари обран пипер. Ст. Марков, ДБ, 454. Тук-там то [полето] е насечено от зеленчукови малки градини — с посинели зелки.. и недообран пипер. З. Сребров, Избр. разк., 175. Каза му да държи ритлата и се покачи по нея нагоре, понесла нанизан червен пипер. Й. Радичков, СР, 157.

3. Само ед. Събир. Засята площ (леха, градина и под.) с това растение. Изляла е да дири вадата, че щели да наваждат нящо в градината си, зелето ли, пипера ли, не знам. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 113. Спомни си как Желязко ходи да се оплаква в града, че агрономчето напръскало пипера с някаква отрова, а после само в Дъбец имаше едри масленозелени чушки и червени камби. С. Северняк, П, 49.

4. Само ед. Подправка от изсушени и счукани или смлени на ситно червени сладки или люти пиперки (чушки); червен пипер. Лицето ѝ стана по-червено от пипера, с който беше поръсила качамака. А. Гуляшки, ЗР, 181. Тази пролет се събрахме в запустелия двор на джамията и хвърлихме жребий кой да донесе тиган, масло, яйца, хляб, пипер, лъжица и др. Г. Белев, ПЕМ, 39. — Ако вземеш пипер с пръсти и поръсиш отгоре, то значи, че запипряш, ядене ли ще е там, месо ли ще е. Й. Радичков, СР, 134.

5. Само ед. Подправка от смлени на прах изсушени плодчета на черния пипер, които се използуват широко в готварството. Командува бай Ганю, граби пиперя и търка по рибата. Ал. Константинов, БГ, 63.

6. Бот. Род зеленчукови топлолюбиви растения от сем. картофови (у нас — едногодишни) с гладко зелено дървенисто стъбло и заоблени листа, плодовете на които — месести чушки (пиперки) — различни по форма, цвят, вкус и големина, са с високи хранителни и вкусови качества. Capsikum.

7. Като неизм. прил. Само ед. Разг. За човек, който е склонен да се присмива над другите, да се заяжда и да бъде язвителен с тях; пиперлия. "Ох, ама е пипер жена! — помисли той. — .. С такава трябва да си нащрек. Тя ще те нареди така, че няма и устата си да отвориш!" РД, 1950, бр. 141, 2.

◊ Червен пипер (и съкр. пипер в 4 знач.). Подправка от смлени на прах или счукани на ситно изсушени червени сладки или люти пиперки (чушки), широко използван у нас в готварството. Ганчо, синът на дяда попа и другар на Бойча, донесе още ракия и мезе — зелена туршия, нарязана, поляна с дървено масло и посипана щедро с червен пипер. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 131-132. Качамакът бе готов с всичките му украшения: посипан с

червен лют пипер, с твърдо като тебешир сирене и мазнината. Н. Попфилипов, РЛ, 15. Мленият сладък червен пипер е оцветителна подправка с приятен вкус. Л. Петров и др., БНК, 104. Чер(ен) пипер (и съкр. пипер в 5 знач.). 1. Многогодишно пълзящо храстовидно растение от сем. пиперови с тънко и дълго стъбло, отглеждано в тропическите области на югоизточна Азия, източна Африка и Америка. Piper nigrum. 2. Плодовете на това растение — дребни и черупчести, които изсушени са черни на цвят и цели или смлени на прах са широко употребима подправка в готварството. Кажи на жените да ти натъргат и една китка чесън .., поискай им и едни захлупци със сол и чер пипер за прясната риба. Ц. Гинчев, ГК, 52. Тя ще накупи от пазара и маслинки по-хубави, и чист зехтин, и чер пипер. Т. Влайков, Пр. I, 229. Нарязаното на малки парчета месо се поръсва със сол, счукан черен пипер и малко оцет или лимонов сок. Л. Петров и др., БНК, 46.

? На (във) всяко гърне и пипер; на ката манджа пипер. Диал. Ирон. Човек, който се меси навсякъде, където трябва и където не трябва. На дявола пипер в очи. Диал. Възклицание, с което се изказва пожелание да не се случи нещо лошо. Направям / направя на сол и пипер някого. Обикн. в св. вид. Разг. Унищожавам, погубвам някого. Закани се на турците: — До един ще ги пречукам! .. На сол и пипер ще ги направя! К. Петканов, ЗлЗ, 180. Разсипвам / разсипя пипера. Обикн. в св. вид. Диал. Изчервявам се от срам. Разтривам / разтрия шепа червен пипер на задника на някого. Простонар. Грубо. Карам някого да бърза. Чукам пипер на главата на някого. Разг. Измъчвам някого с непрекъснати натяквания, укори, кавги, скандали. По цял ден жена му му чукаше пипер на главата, че не донася вкъщи достатъчно пари.

— От гр. πιπέρι. — Други (диал.) форми: пепѐр, пупѐр.

Списък на думите по буква