ПИПЕРАЗЍН

ПИПЕРАЗЍН м. Хим. Органично хетероциклено съединение, използувано в аналитичната химия, при вулканизация на каучук и особено като лекарствено противоглистно средство, което представя безцветни хигроскопични кристали, слаборазтворими във вода и в етер и добре разтворими в спирт.

— От лат. piperazinum.

Списък на думите по буква