ПИПЀРКОВ

ПИПЀРКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на пиперка или е от пиперка. Пиперкови сортове за стерилизирани консерви. Пиперково пюре.

Списък на думите по буква