ПИПЀРНИЦА

ПИПЀРНИЦА ж. Диал. Пипереница. Надойдоха и жени. Те донесоха много гърнета, някои големи като делвите, в които нашите майки правят пиперница. М. Марчевски, ОТ, 100. Музиката засвирва трапезна мелодия и на бърза ръка софрата е нагласена: нареждат се кими дамаджани .., кими печено месо .., пиперница и хапването на крак започва. Ст, 1964, бр. 940, 3.

ПИПЕРНЍЦА

ПИПЕРНЍЦА ж. Диал. Съд (обикн. кратуна), в който се държи пипер за домакински нужди; пиперник1.

Списък на думите по буква